Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lån af lokaler for foreninger

Alle foreninger kan gratis låne lokaler i seminarieHuset ved at kontakte Lars Dyrvig på lady@esbjergkommune.dk .

Lån af lokaler til enkeltstående arrangementer

Ribe Bibliotek står for bookingen og du kan forespørge om booking her: http://foreningsportalen.esbjergkommune.dk

Ved problemer med lokalerne kontaktes pedel Ole Jensen tlf.: 3052 2879

Trådløst netværk

I hele seminarieHuset er der adgang til internettet via det trådløse netværk: EK Hotspot. Åbn din browser og vælg en af følgende muligheder: SMS-kode, Unilogin, dit bibliotekslogin eller du kan kontakte personalet på Ribe Bibliotek og få et gæstelogin