Husrådet ved seminarieHuset

Husrådet ved seminarieHuset

Husrådet ved seminarieHuset

Husrådet ved seminarieHuset består af:

Hanne Poulsen - Ribe Bibliotek

Karen Jermiin Nielsen - Ribe Byhistorisk Arkiv

Helle Kiesbye Larsen - Klub Ribe Midtby

Martin Schack  - Esbjerg Kulturskole

Ove Obeling - Ungdomsskolen

Simon Mosekjær - Riberhus Privatskole