Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider

seminarieHuset er åbent hver dag fra k. 7 - 22.

De enkelte afdelingers træffetider:

Ribe Bibliotek

Ribe Byhistorisk Arkiv

Klub Ribe Midtby

Kulturskolen

Ungdomsskolen