SeminarieHuset

Om seminarieHuset

Om seminarieHuset

seminarieHuset rummer muligheder for alle aldersgrupper. Her finder man Ribe Bibliotek, Ribe Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Kulturskole - Ribe Afdeling, Klub Ribe Midtby og Esbjerg Ungdomsskole - Ribe Afdeling. Derudover deler seminarieHuset hus med Riberhus Privatskole, ligesom det er muligt for foreninger at låne eller leje lokaler.

På Ribe Bibliotek og i lokaler tæt herpå kan du logge dig på vores trådløse netværk "EKhotspot": Her kan du vælge at identificere dig med en SMS-kode eller med dit bibliotekslogin eller med Uni-login eller med et gæstelogin: Til det sidste skal du kontakte personalet for at få lavet brugernavn og adgangskode.

Velkommen til seminarieHuset.

Principper

 

SeminarieHuset i Ribe er som udgangspunkt:

A: Hjemsted for nedenstående kommunale institutioner

 Klub Ribe Midt

 Kulturskolen

 Ribe Bibliotek

 Ribe Byhistoriske Arkiv

 Ungdomsskolen

Samt

 Riberhus Privatskole (Fri grundskole)

Formål: Udover den enkelte institutions primære og daglige drift er målet også at udnytte og udbygge samarbejdet mellem institutionerne og at udnytte bofællesskabet til at generere og optimere synergieffekten institutionerne imellem, skabe nye platforme, events og kulturelle oplevelser

Organisation: Via seminarieHusets Husråd – der har følgende medlemmer

 Klub Ribe Midt: Leder Helle Kiesbye

 Kulturskolen: Musikafdelingsleder Martin Schack Johansen

 Ribe Bibliotek: Afdelingsleder Hanne Skibdal Poulsen

 Ribe Byhistoriske Arkiv: Arkivleder Karen Jermiin Nielsen

 Esbjerg Ungdomsskole: Afdelingsleder Ove Obeling

 Riberhus Privatskole: Skoleleder Simon Mosekjær

B: Kulturhus for borgere i Ribe og omegn

Formål for seminarieHuset som kulturhus

 At danne rammen om og være til rådighed for åbne kulturelle arrangementer, møder, udstillinger og andre aktiviteter arrangeret og gennemført af folkeoplysende foreninger og andre almennyttige foreninger, organisationer, grupper af borgere m.fl.

 At fungere som et kulturelt værested for borgere i Ribe og omegn i bredest forstand

 At danne rammen for arrangementer og aktiviteter med andre formål, f.eks. private virksomheder og enkeltpersoner - mod betaling.

Organisation: Via seminarieHusets Brugerforum og Husrådet

seminarieHusets Brugerforum

Formål & opgaver

 Skal medvirke til at styrke og udvikle det folkelige, demokratiske og kulturelle liv i Ribe

 Skal virke som brobygger i forhold til byens mange forskellige aktører

 Skal medvirke til at udvikle og udvide seminarieHusets lokale netværk og berøringsflade

 Skal medvirke til at forankre og åbne seminarieHuset op for byens borgere

 Være høringsorgan i forhold til større ændringer af seminarieHusets virke og opgaver

 Har – i samarbejde med Husrådet - ansvaret for seminarieHusets økonomi & budget

Sammensætning

SeminarieHusets Brugerforum er på 7 personer og er sammensat af områdets mulige interessenter:

 Husrådet 1 repræsentant - vælges af Husrådet)

 Brugere 2 repræsentanter - vælges blandt brugerne

 Ribe Handelsstandsforening 1 repræsentant - vælges af Ribe Handelsstandsforening

 Områdets oplysningsforbund 1 repræsentant – vælges af Samrådet for Fritidsundervisning

 Ribe’s Kulturelle foreninger 1 repræsentant - vælges af Børne & Kulturforvaltningen

 Medarbejderrepræsentant 1 repræsentant - vælges af Husrådet

Valgperiode:

SeminarieHusets Brugerforum vælges for en periode på 4 år, svarende til byrådets valgperiode

Forretningsorden:

seminarieHusets Brugerforum vælger en formand – der virker som mødeleder – i valgperioden

seminarieHusets daglig ansvarlige – bibliotekets leder – virker som sekretær

Brugerforum har ansvar for at der årligt indkaldes til stormøde for seminarieHusets brugere og med følgende dagsorden

 De igangværende aktiviteter

 Opfølgning og siden sidst

 Udvikling, initiativ og ideer

Brugerforum afholder mindst 2 årlige møder, der foregår på hverdage efter kl 16.30